Politikker

I Humlebien har vi udarbejdet forskellige politikker for at synliggøre vores holdninger.

Forældre bør gennemlæse vores politikker, som bestyrelse og personale har udarbejdet i fællesskab. Politikkerne opdateres løbende.

Formålet med disse politikker er, at vi som offentlig institution gerne vil tage et medansvar for at børn og unge opnår de bedste betingelser for trivsel. Dette mener vi bl.a. diise politikker kan være med til.

Vi har desuden en trafikpolitik, samt en hygiejnepolitik, som også er målrettet forældrene.

Vi har samarbejdet med bestyrelsen om en social politik. Arbejdet skal ses som en del af Fri for mobberi. Det færdige resultat kan læses i vores folder Et godt liv i Humlebien.

Humlebien har ligeledes en kostpolitik. Se afsnittet om mad for uddybelse.

Læs Humlebiens trafik politik

Humlebien har en trafikpolitik, fordi det aldrig er for tidligt at lære at færdes i trafikken.

Læs Humlebiens hygiejnepolitik

Vi har en hygiejnepolitik for at forebygge sygdom.

Læs Humlebiens solpolitik

Solpoltikken er lavet for at vi alle lærer at nyde solen med omtanke.